Den Haag Nieuw Centrum

DHNC is een waardevol netwerk waarbij de focus ligt op wonen, werken en verblijven in het nieuwe centrum van Den Haag.

Den Haag Nieuw Centrum (DHNC) is in 1994 opgericht om participanten vanuit het vastgoed en de gemeente dichter bij elkaar te brengen. Met als doel om te verbinden en samen te bouwen aan de toekomst van een aantrekkelijke leefomgeving in het Haagse centrum.

Het netwerk van Den Haag Nieuw Centrum (DHNC) bestaat uit ruim 50 zeer betrokken participanten die elkaar regelmatig ontmoeten tijdens bijeenkomsten, workshops en symposia om kennis te delen, plannen te maken en de realisatie van projecten te bewerkstelligen.

Het bezoeken van referentieprojecten behoort tot het vaste programmaonderdeel van deze stichting. Eens in de vijf jaar wordt er een lustrumbijeenkomst georganiseerd waarin een bijzonder thema centraal wordt gesteld.

Door de samenwerkingen die vanuit het netwerk Den Haag Nieuw Centrum zijn ontstaan worden uitdagende en complexe projecten mogelijk gemaakt en dat zorgt voor een toekomstbestendig centrum van Den Haag.

Het gebied Den Haag Nieuw Centrum staat beter bekend als het Central Innovation District (CID) en beslaat het gebied tussen en rondom de drie intercitystations: Den Haag Centraal, Holland Spoor en Laan van NOI.

De ambitie is het blijven creëren van een innovatief en toekomstbestendig centrum van Den Haag

Het bestuur van Den Haag Nieuw Centrum

Gerad Schoenaker
Voorzitter

SENS real estate

06-21893931
e-mail
website

 

Karin Draisma
Bestuurslid

CBRE Investment Management

06-83640204
e-mail
website

Harold van Echteld
Penningmeester

Jacobus Recourt B.V.

06-22454863
e-mail
website

Kirsten Dubelman
Bestuurslid

Haag Wonen

06-50661573
e-mail
website

Marco Peppel
Bestuurslid

J.P. van Eesteren

06-53291659
e-mail
website