Welkom bij
Den Haag
Nieuw Centrum

Welkom bij Den Haag Nieuw Centrum

Stichting Den Haag Nieuw Centrum (DHNC) is een waardevol netwerk van ontwikkelaars, bouwers, beleggers, kantoorgebruikers, makelaars, corporaties en topambtenaren van de gemeente Den Haag, waarbij de focus ligt op wonen, werken en verblijven in het nieuwe centrum van Den Haag (Central Innovation District).

DHNC vervult als platform een belangrijke rol in de verbinding tussen de verschillende marktpartijen, bewoners, kantoorgebruikers zoals het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Den Haag. Door de bijzondere samenwerkingen die hieruit ontstaan worden complexe en uitdagende projecten mogelijk gemaakt. Deze stichting draagt bij aan een innovatief en toekomstbestendig centrum van Den Haag. 

Samen bouwen aan een duurzame toekomst
voor het Haagse centrum